Tramlijn van Verlangen

Op 16 mei organiseerde ik Tramlijn van Verlangen. Een verrassende tramexcursie door Rotterdam en een gesprek over haar bewoners, naar aanleiding van ‘De Staat van Integratie.’ Dit rapport, dat in opdracht van de colleges van B&W van Rotterdam en Amsterdam is opgesteld door Paul Scheffer en Han Entzinger, werd half maart gepresenteerd. Hiermee is een kennisuitwisseling gestart tussen de beide steden over hun integratie- en burgerschapsbeleid, en over haar inwoners. Voordat we met elkaar in gesprek gingen over het huidige en toekomstige beleid rondom participatie, diversiteit en betrokkenheid, gingen we eerst maar eens ervaren, bekijken en onderzoeken waarover we gaan praten.

Om half twee gingen we van start vanaf het nieuwe Centraal Station. We stapten daar op de tram, die ons piepend, knarsend en ringelend door onze stad zal vervoeren.

Na onze reis ontmoetten we elkaar in debatcentrum De Unie. Dat was de plek waar we onze avonturen en reisverhalen met elkaar konden delen, gevolgd door een publiek gesprek over de stad die ons zo lief is, maar ook vaak zo weerbarstig is. Een aantal ‘minidialogen’ door een interessante groep stedelijke denkers, doeners en voorvechters.

Gesprekken onder leiding van Herman Meijer met Korrie Louwes (wethouder Arbeidsmarkt, Hoger Onderwijs, Innovatie en Participatie), Albert Ringer (rabbijn), Theo Miltenburg (coördinator Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt (ROS)), Joke Ellenkamp (homo-ambassadeur en directeur Pameijer), Marianne Vorthoren (directeur SPIOR en verbonden aan het kenniscentrum diversiteit), Joke van der Zwaard (zelfstandig onderzoeker), Anne Nigten (lector Popular Culture, Sustainability & Innovation en directeur van The Patching Zone) en Tina Rahimy (filosofe).

IMG_1537 zomer in de lente
0110C9F0-EFAE-4BD3-A8F9-25A0CCF31D01 vleugels
32A3C002-E4BA-4724-8926-C538F165E76E baas
IMG_4666 water
IMG_7473 lente
IMG_7536 minivakantie
15037357_1516570281693681_2389979939036904263_n herfst voor de unie
14615856_1470703276280382_3513035988583281663_o herfst op de buitenplaats
OLYMPUS DIGITAL CAMERA surfplank
P1020729P1020750P1020761P1020786 herfst in keulen